^Hop hore
Get Adobe Flash player

Kontakty

Materská škola
Kostolná ulica 560/13
Cabaj-Čápor
951 17
 

Telefón : 0908 727 288
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Prevádzka:
od 6,30 hod do 16,30 hod
 

CPPP a P v NITRE:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre
http://www.cpppap.sk

Aktuálne oznamy

O materskej škole

 

Krátka charakteristika Materskej školy Cabaj

 

    ... je to materská škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec Cabaj – Čápor.

     MŠ je trojtriedna s maximálnou kapacitou 63 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

     Škola má štandardné podmienky na výchovu a vzdelávanie. Je umiestnená v účelovej budove,  v ktorej sú tri triedy, dve spálne, dve umyvárne spolu s WC, dve šatne a spoločná jedáleň. Školský dvor poskytuje detské ihrisko s preliezačkami, pieskovisko, hojdačku, tabule na kreslenie, altánok na oddych, drevený vláčik a húsenicu na rozvoj detskej fantázie pri hrách.

     MŠ má podmienky pre vzdelávacie ciele, ktoré sú určené Štátnym vzdelávacím programom. Svoj Školský vzdelávací program pod názvom „Malý Zvedavček“ koncipuje do života s prírodou a v prírode.

     V rámci rozvíjania prírodovednej gramotnosti poskytujeme deťom možnosť rozvíjať sa integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja:

v kognitívnej — získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si základné návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam,

v sociálno-emocionálnej — rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie,

v perceptuálno-motorickej — rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.

     V edukačných aktivitách využívame „hry“ ako najprirodzenejší prostriedok, pričom máme na zreteli, že musia byť: veku primerané, zaujímavé, mali by sa ich zúčastniť všetky deti, musia mať jasné pravidlá a mali by viesť k určitému záveru.

     Kolektív našej Materskej školy sa usiluje láskavým prístupom rešpektovať individuálne potreby a záujmy detí.

Tešíme sa na každého „malého zvedavčeka.“

 

 

Cookies